Levering en levertijd

  1. Op voorraad zijnde producten worden door De Gunst Juwelier in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. De Gunst Juwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht De Gunst Juwelier de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal De Gunst Juwelier per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

  2. Indien De Gunst Juwelier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt De Gunst Juwelier zich het recht voor de levering op te schorten.