Overeenkomst

 
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Gunst Juwelier. Alle uitingen van De Gunst Juwelier op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
  2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij De Gunst Juwelier is aangekomen.
  3. De overeenkomst met De Gunst Juwelier komt tot stand op het moment dat De Gunst Juwelier het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat De Gunst Juwelier een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
  4. De overeenkomst wordt door De Gunst Juwelier opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
  5. De Gunst Juwelier kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
  6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. 
  7. De Gunst Juwelier behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  8. Aaannemelijke typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.


Eigendomsvoorbehoud

  1. Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan De Gunst Juwelier verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.