Privacy- en cookiebeleid

Bij De Gunst Juwelier doen we er alles aan om uw gegevens te beschermen en uw privacy te eerbiedigen. 

Het doel van ons Privacy- en Cookiebeleid is tweeledig:
1. Uitleggen op welke manier we gebruikmaken van de gegevens die u met ons deelt om u een geweldige ervaring te kunnen bieden en onszelf te blijven verbeteren;
2. Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we met uw toestemming verzamelen, wat we er wel en niet mee doen, en wat uw rechten zijn. 

In grote lijnen verzamelen we twee categorieën gegevens:
1. Informatie die u nodig hebt voor uw bestellingen; en
2. Informatie die we kunnen gebruiken om betere aanbiedingen te doen, betere webshop te ontwikkelen en betere service te bieden. En bovenal om uw ervaring met De Gunst Juwelier nog beter te maken. We verzamelen deze informatie alleen met uw toestemming.
Dit beleid geldt voor alle gegevens die De Gunst Juwelier verzamelt in de winkel, via de website, de nieuwsbrief, bij prijsvragen en op andere manieren. 

Welk soort persoonsgegevens verzamelen we? 

1. Uw naam, e-mailadres en contactgegevens .

Als u bij De Gunst Juwelier een sieraad of horloge koopt, verzamelen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die nodig is om uw bestelling naar u op te sturen.

2. Informatie die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website.

  • Wanneer u uw account of onze website bezoekt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we uw IP-adres, de geolocatie op basis van uw IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.) en het surfgedrag.
  • We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer u een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt. 

Waarom verzamelen we uw gegevens? 

1. Verwerking van uw bestelling bij De Gunst Juwelier 

De Gunst Juwelier moet uw persoonsgegevens verwerken om de bestelling te kunnen verwerken die u hebt besteld bij De Gunst Juwelier. De Gunst Juwelier zal uw persoonsgegevens gebruiken om u uw bestelling toe te sturen. De Gunst Juwelier gebruikt uw persoonsgegevens ook om klantenservice aan u te verlenen. 

2. Beheer van uw De Gunst Juwelier-account 

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, vragen we u om een aantal persoonsgegevens, zoals: een e-mailadres zodat u kunt inloggen en uw voor- en achternaam, zodat we u persoonlijk kunnen benaderen.

3. U informeren over de nieuwste De Gunst Juwelier aanbiedingen (onze nieuwsbrief) 

De Gunst Juwelier kan u nieuwsbrieven sturen wanneer (1) u een bestelling hebt gedaan via De Gunst Juwelier website en u bij de bestelling niet hebt aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, of (2) als u zich zelf hebt aangemeld voor de gepersonaliseerde De Gunst Juwelier-nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of events van De Gunst Juwelier. Als u zich hebt aangemeld, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op "Afmelden" te klikken. U kunt zich dan afmelden via een selectiemenu. U kunt zich ook afmelden door De Gunst Juwelier te bellen (071 5140461) of een e-mail te sturen (info@degunstjuwelier.nl). We zullen u dan handmatig afmelden.

4. Onze marketingcommunicatie op uw persoonlijke interesses en voorkeuren afstemmen en ons productportfolio optimaliseren 

Om te weten wat voor u relevant is, kunnen we geautomatiseerde tools gebruiken om uw persoonsgegevens te analyseren. We gebruiken daarvoor uw persoonsgegevens die we hebben verzameld via uw account, de nieuwsbrief, uw surfgedrag en uw gedane aankopen. We gebruiken de gegevens, zodat we onze (marketing)communicatie kunnen afstemmen op uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Als uit onze analyse bijvoorbeeld blijkt dat u geïnteresseerd bent in horloges, kunnen we daar in onze nieuwsbrief en op onze websites rekening mee houden door de aanbiedingen en inhoud meer af te stemmen op zulke details. U ontvangt dan informatie over sieraden die voor u van belang zijn.

5. Voorkomen van fraude met uw persoonsgegevens, waaronder betalingsgegevens 

De Gunst Juwelier is verplicht om zichzelf en u te beschermen tegen mogelijke fraude. Om fraude met uw betalingsgegevens te voorkomen en bestrijden, heeft De Gunst Juwelier in overleg met onze betalingsdienstaanbieder(s) bepaalde regels opgesteld. Op grond van deze regels is het gebruik van uw e-mailadres vereist om te bepalen of er een fraudedossier aan dit e-mailadres is gekoppeld. De Gunst Juwelier gaat bij de verwerking van uw persoonsgegevens (e-mailadres) in dit verband uit van zijn rechtmatige belang. 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens? 

De Gunst Juwelier zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden.We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde als we uw persoonsgegevens moeten verstrekken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten. 

Veiligheid 

De Gunst Juwelier zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden. 

Kent u uw rechten? 

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op: 

1. Toegang en informatie 

U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.

2. Wissen 

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen). Als u uw account wilt verwijderen (en dus ook de bijbehorende persoonsgegevens), kunt u dit doen via de optie “al mijn gegevens verwijderen” in uw account of via mail of telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij dit direct voor u kunnen doen.

3. Rectificeren 

U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn. 

4. Beperken 

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gunst Juwelier. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken. 

5. Bezwaar 

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van De Gunst Juwelier, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. De Gunst Juwelier zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden. 

6. Gegevensportabiliteit 

In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt. 

7. Toestemming intrekken 

U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk. 

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neemt u dan contact op met onze klantenservice (zie hierna) met uw gemotiveerde verzoek. 

Cookies en vergelijkbare technieken 

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de Sites bezoekt. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot de Sites. 

De Sites gebruiken de volgende cookies: 

Functionele cookies 

Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken. 

Analytische cookies 

Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe u onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden. 

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal De Gunst Juwelier Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien De Gunst Juwelier geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden 

Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van De Gunst Juwelier verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van De Gunst Juwelier geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt. 

Social media cookies 

U mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Facebook en Instagram. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van De Gunst Juwelier geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Instagram).

Cookies verwijderen 

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de Sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren. 

Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid 

De Gunst Juwelier kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen. 

Contact 

Als u vragen hebt over dit Privacy- en cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op onze websites, neemt u dan contact met ons op via: 

De Gunst Juwelier
Nieuwe Rijn 7
2312JB Leiden

Telefoonnummer: 071 5140461
 E-mail: info@degunstjuwelier.nl

U kunt ook altijd een klacht over De Gunst Juwelier indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018